Roadmap

roadmap

Roadmap

Många organisationer misslyckas med sina ambitiösa förbättringsprogram. Det kan bero på många olika faktorer, då förändringsarbete inte är helt enkelt. Innan själva förbättringsprogrammet sätter igång, är det klokt att ta fram en roadmap, eller handlingsplan om man föredrar svenska uttryck.

Den metod som Svæva använder sig av är snabb, effektiv och ger ett helhetsperspektiv. Resultatet blir en roadmap i lagom stora etapper, som ger organisationen en ärlig chans att orka med de beslutade förbättringsaktiviteterna, samtidigt som det skapar engagemang i organisationen.