Rekrytering / Headhunting

headhunting

Rekrytering / Headhunting

Genom sitt stora nätverk och sin erfarenhet av rekryteringarbete kan Svæva hjälpa till att utveckla organisationer genom att rekrytera in nya medarbetare.

Svante Ljungberg är en av Sveriges få certifierade Talent Managers.

Svante är certifierad användare av Assessios arbetspsykologiska test, PJP, som bygger på den så kallade femfaktormodellen (en kategorisering av de fem huvudsakliga personlighetsdrag som betyder mest för arbetsprestation) samt på generell begåvning.
Svante har rekryterat medarbetare till bland annat ACO Hud, SBL Vaccin, IT-Arkitekterna, Frontwalker och Svenska Institutet.