Performance management

Performance management

Performance Management är kopplingen mellan strategi och dagliga aktiviteter.
Svæva kan hjälpa er att omvandla er vision till strategiska mål som i sin tur bryts ner i ett fåtal konkreta mätbara styrmål respektive kontrollmål. Styrmålen hjälper medarbetarna att förstå vilka aktiviteter som är viktiga för att organisationen skall kunna nå sina övergripande mål.

De framtagna målen hjälper företagsledningen att fokusera sitt arbete på rätt områden och aktiviteter för att så effektivt som möjligt nå sina strategiska mål.Boka ett möte med Svante Ljungberg och lär dig se likheterna mellan att köra racerbil och att driva ett företag.