Mentorskap

Mentorskap

Definitionen av en mentor: ”En möjliggörare för personlig utveckling och mognad genom att utmana och stötta.”

Vi finner att mentorskap, rätt genomfört, är mer kostnadseffektivt än traditionella utbildningar och kurser. Det är viktigt att båda parter, adepten och mentorn, tar samarbetet på fullaste allvar. Det är viktigt att tänka på att det är adepten som har det största ansvaret för att mentorskapet fungerar. Det är adepten som sätter agendan, vilken i sin tur bestäms av adeptens utmaningar, nyfikenhet och ödmjukhet i att söka kunskap.

Svante Ljungberg om sin roll som din mentor: ”Jag lovar att på ett öppet, prestigefritt och pedagogiskt sätt dela med mig av mina erfarenheter, oavsett om de kommit till mig genom misstag som jag lärt mig från eller om de kommit genom lyckade aktiviteter som givit mig framgång. Det kommer att vara du, dina behov och din situation som styr vår agenda.”

Mentorprogrammet tecknas på 12 månader och innehåller, förutom introduktionsmötet på 4 timmar, 9 stycken 2-timmarsmöten.