Genomlysningar, Utredningar och Förstudier

utredning

Genomlysningar, Utredningar och Förstudier

Svæva har stor erfarenhet av att göra genomlysningar, utredningar och/eller förstudier som resulterar i rapporter med tydliga rekommendationer.

En förstudie kan genomföras på olika sätt, men för att säkerställa att resultatet motsvarar beställarens önskemål, väljer vi att utgå från ett arbetssätt som visat sig fungera väl.