Framgångsrik Förhandling & Förtroendefullt Samarbete

Framgångsrik Förhandling & Förtroendefullt Samarbete

Gå en 3-dagarsworkshop i Förtroendefullt Samarbete (Radical Collaboration på engelska) som ger dig verktygen att förhandla framgångsrikt och skapa långsiktigt goda relationer
Många säger att livet är en enda lång serie av förhandlingar. För att lyckas måste man forma allianser och samarbeta. Det gäller i de små sammanhangen mellan enskilda personer, och det gäller i de stora sammanhangen inom projektgrupper, samt mellan avdelningar, företag och organisationer.
Förtroendefullt samarbete ger dig verktygen som hjälper dig att lyckas i dina förhandlingar och bygga långsiktigt framgångsrika relationer.

Fem samarbetsfärdigheter

Forskning visar att det behövs nedanstående fem grundläggande färdigheter för att skapa ett förtroendefullt samarbete. Som deltagare tränas du i dem.

 1. Avsikt och vilja till samarbete
  Att sträva efter ömsesidig framgång i relationen.
 2. Öppenhet och sanning
  Att skapa ett ärligt och öppet klimat som tillåter alla personer i relationen att känna sig trygga nog att ta upp alla frågor.
 3. Eget val och personligt ansvar
  Att ta ansvar för de val man gör i sitt liv och för de konsekvenser dessa val innebär.
 4. Självkännedom och förståelse av andra
  Att ha självinsikt och förståelse för egna och andras behov, avsikter och motiv, samt skillnader i kultur och sammanhang.
 5. Problemlösning och förhandling
  Att använda problemlösningsmetoder som främjar ett samarbetsinriktat klimat och som stärker relationen.

Målgrupp

Ingen når idag framgång på egen hand. Förtroendefullt Samarbete vänder sig till dig som har en roll där du ofta behöver samarbeta och kommunicera med andra personer på ett effektivt sätt för att nå verksamhetens och dina mål.

3-dagarsworkshopen utvecklar din kompetens att framgångsrikt leda dig själv och andra genom intressekonflikter, förhandlingar och andra situationer, där människors förmåga att samarbeta sätts på prov. Du kommer att ha nytta av det både på ett personligt och professionellt plan.

Genom att delta i workshopen får du

 • Ökad förmåga att utveckla samarbete, samt skapa och behålla långsiktiga goda relationer.
 • Ökad förmåga att lyckas i dina förhandlingar
 • Ökad förståelse för vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
 • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
 • Ökad insikt om dina egna känslor och beteenden i konfliktsituationer.
 • Ökad förståelse för andra personers känslor och beteenden i konfliktsituationer.
 • Träning i att föra goda samtal.
 • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
 • Metoder och verktyg du kan börja använda direkt.

Handledare

Workshopen genomförs av 2-3 certifierade handledare inom Förtroendefullt Samarbete, där Svante Ljungberg är en av dem.

Svante Ljungberg är certifierad handledare inom Förtroendefullt Samarbete. Han arbetar sedan 20 år tillbaka, som konsult med fokus på affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling samt förändringsledning.
Svante är certifierad inom Förändringsledning, Förtroendefullt Samarbete, Talent Management och Affärsarkitektur. Svante har även en bred bakgrund i olika linjebefattningar.

Tid, plats, kostnad och anmälan

Workshopen i Förtroendefullt Samarbete omfattar tre dagar och genomförs i internatform. Oftast i närheten av Stockholm.
Deltagaravgiften är 12500 kronor exklusive moms och till det tillkommer kostnaden för logi och helpension. Antalet deltagare är begränsat.
Om du är intresserad av att gå workshopen ensam, tillsammans med din grupp, avdelning eller ledningsgrupp, kontaktar du Svante Ljungberg via e-mail här eller telefon, 070-2622538.