Förändringsledning

Forandringsledning

Förändringsledning

Förändringsledning (Change management) handlar om att föra individer, grupper och organisationer från ett nuläge till önskat, framtida läge på ett strukturerat och proaktivt sätt som gör att förändringen består och ger de goda resultat som förväntades.

För att förbättringsidéerna ska bli verklighet, är det viktigt att man arbetar utifrån förändringens alla perspektiv – det strategiska, det strukturella och det mänskliga – för hela den berörda organisationen.Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende.Svæva arbetar huvudsakligen enligt ADKAR-metoden. ADKAR beskriver de olika steg som individer i en förändring behöver ta för att förändringen ska vara framgångsrik:

  • Awareness – medvetenhet om behovet av förändring
  • Desire – viljan att förändras
  • Knowledge – kunskapen att prestera optimalt i det önskade läget
  • Ability – möjligheten (t ex tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget
  • Reinforcement – förankring av det önskade läget för att motverka regression

Svante Ljungberg är certifierad förändringsledare enligt ADKAR-metoden och har arbetat större delen av sitt arbetsliv med att skapa bestående förbättringar i organisationer.