Coachning

coaching

Coachning

”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximiera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

För alla människor som vill vidare i livet, är det positivt att ha en coach. Någon som hjälper dig att reflektera på ett sådant sätt att du själv ger dig en spark i baken och kommer vidare med det du verkligen vill få uträttat.

Upplägget kan vara (det är upp till dig och ditt behov, samt hur van du är med att ha en coach) att man träffas 2-3 gånger i månaden under en första 3-månadersperiod, för att senare övergå till att ha ett samtal per månad.

Du bör vara noga med att personkemin stämmer mellan dig och din blivande coach. Därför ingår det alltid ett introduktionssamtal när Svæva åtar sig ett nytt samarbete, just för att du och coachen skall lära känna varandra.

Svæva coachar med hjälp av TGROW-modellen. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad inom och sedan ett mål för samtalet, samt, om möjligt, ett långsiktigt mål. Nuläget diskuteras sedan, därefter alternativen och slutligen görs en sammanfattningen.

Resultatet speglas av din egen insats. Är du motiverad att göra de förändringar som krävs, så kommer resultaten.