Affärs- och Verksamhetsutveckling

verksamhetsutveckling

Affärs- och Verksamhetsutveckling

Vi lever i en föränderlig värld. Det kommer ständigt nya krav från kunder, nya lagar upprättas, fusioner och organisationsförändringar kommer till stånd, ökade krav på effektivitet och miljö med mera. Det ställs stora krav på att snabbt och smidigt kunna ändra sitt arbetssätt så att organisationen genom sina motiverade medarbetare kan skapa mervärde för sina kunder.

En stark verksamhet som utvecklas ökar lönsamheten i företaget och tryggheten för medarbetarna. Verksamhetsutveckling genomförd på det bästa sättet, ökar delaktighet och engagemang.

Verksamhetsutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang från alla i företaget. Vägen till målbilden är ofta kantad av fallgropar. Det gäller att ha en tydlig handlingsplan för att lyckas och gärna en erfaren projektledare/förändringsledare för att nå fram till målet. Belöningen blir ofta en mer trivsam arbetsplats med hög effektivitet och bättre lönsamhet.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Svante Ljungberg är certifierad affärsarkitekt. Förutom konsultuppdrag inom affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling, har Svante Ljungberg även ca 15 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Vidare gör Svantes erfarenheter i linjebefattningar från produktutveckling, logistik & varuförsörjning, kvalitetsarbete, HR-frågor, marknadsföring och försäljning att han har en unik förståelse för hur en organisation fungerar.