Om Svæva

Om Svva

Svva AB startades 2014 och syftet är att företaget skall få uppdragsgivarnas verksamheter att lyfta. Kompetensen finns främst inom Affärs-, Verksamhets- och Organisationsutveckling samt Förändringsledning.
Grundare är Svante Ljungberg. En erfaren managementkonsult som blandat sina erfarenheter från ca 15 års arbete i olika linjefunktioner med ca 15 års erfarenhet som konsult, där uppdragen i mångt och mycket handlat om att hjälpa ledningsgrupper, eller personer i ledande befattningar, att förbättra verksamheten med hjälp av genomtänkta och väl förankrade aktiviteter i linje med beslutade strategier.

Svva AB är en liten organisation, men med ett stort nätverk av erfarna konsulter inom de flesta kompetensområden. Om inte Svva kan hjälpa dig och din organisation med egen personal, kan vi hjälpa dig genom våra nätverk.